mpq_lpinfo Struct Reference

#include <QSopt_ex.h>

Collaboration diagram for mpq_lpinfo:

Collaboration graph
[legend]

Detailed Description

Definition at line 11410 of file QSopt_ex.h.

Data Fields

int basisid
mpq_lp_status_info basisstat
int * baz
mpq_bndinfobchanges
int * bfeas
mpq_t * bz
mpq_coefinfocchanges
mpq_count_structcnts
mpq_t * cz
int * dfeas
int dIIratio
mpq_t dinfeas
int dIratio
mpq_t dobjval
mpq_t * dz
mpq_factor_workf
int fbasisid
int final_phase
int infub_ix
int iterskip
int * iwork
int localrows
mpq_t * lz
int * matbeg
int * matcnt
int matfree
int * matind
int matsize
mpq_t * matval
int maxiter
double maxtime
int * nbaz
int nbchange
int ncchange
int ncols
int nnbasic
int nrows
mpq_ILLlpdataO
mpq_t objbound
mpq_t objval
mpq_t * pIdz
int pIIratio
mpq_t pinfeas
mpq_t * pIpiz
int pIratio
mpq_t * pIxbz
mpq_t * piz
mpq_t pobjval
mpq_lp_status_info probstat
int * rowbeg
int * rowcnt
int * rowind
mpq_t * rowval
ILLrandstate rstate
mpq_svector srhs
mpq_svector ssoln
double starttime
mpq_tol_structtol
mpq_pI_uinfo upd
mpq_t * uz
char * vclass
int * vindex
int * vstat
int * vtype
mpq_svector work
mpq_t * xbz
mpq_svector yjz
mpq_svector zA
mpq_svector zz


Field Documentation

int mpq_lpinfo::basisid

Definition at line 11449 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_get_initial(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_update_basis_info(), mpq_ILLlib_addcol(), mpq_ILLlib_getbasis(), mpq_ILLlib_strongbranch(), mpq_ILLlib_writebasis(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_ILLsimplex_retest_dsolution(), mpq_ILLsimplex_retest_psolution(), and mpq_opt_work().

mpq_lp_status_info mpq_lpinfo::basisstat

Definition at line 11420 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_set_status_values(), mpq_ILLlib_objval(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), and mpq_ILLsimplex_solution().

int* mpq_lpinfo::baz

Definition at line 11451 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_primalI_inf(), mpq_compute_primalII_inf(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_free_basisinfo(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_init_basisinfo(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIpfeasible(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_update_basis_info(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLlib_basis_order(), mpq_ILLprice_get_colnorms(), mpq_ILLprice_update_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_update_pdevex_norms(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_primal_phaseI_step(), mpq_primal_phaseII_step(), and mpq_set_basis_indices().

mpq_bndinfo* mpq_lpinfo::bchanges

Definition at line 11475 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_bound_shift(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int* mpq_lpinfo::bfeas

Definition at line 11468 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_piz(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLratio_pI_test(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::bz

Definition at line 11429 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), and mpq_ILLfct_compute_xbz().

mpq_coefinfo* mpq_lpinfo::cchanges

Definition at line 11476 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_coef_shift(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_count_struct* mpq_lpinfo::cnts

Definition at line 11472 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_init_counts(), mpq_ILLfct_print_counts(), mpq_ILLfct_update_counts(), mpq_ILLlib_iter(), mpq_ILLprice_test_for_heap(), mpq_ILLsimplex(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::cz

Definition at line 11432 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_get_var_info(), mpq_ILLfct_coef_shift(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLsimplex_free_lpinfo(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int* mpq_lpinfo::dfeas

Definition at line 11469 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLratio_dI_test(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int mpq_lpinfo::dIIratio

Definition at line 11480 of file QSopt_ex.h.

mpq_t mpq_lpinfo::dinfeas

Definition at line 11417 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseI_step(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLsimplex(), mpq_monitor_iter(), mpq_primal_phaseII_step(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

int mpq_lpinfo::dIratio

Definition at line 11479 of file QSopt_ex.h.

mpq_t mpq_lpinfo::dobjval

Definition at line 11415 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLlib_objval(), mpq_ILLlib_strongbranch(), mpq_ILLsimplex(), mpq_monitor_iter(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_t* mpq_lpinfo::dz

Definition at line 11441 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualII_inf(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_coef_shift(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_dphaseI_simple_update(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dz(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_primal_phaseII_step().

mpq_factor_work* mpq_lpinfo::f

Definition at line 11456 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLbasis_column_solve(), mpq_ILLbasis_column_solve_update(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_free_basisinfo(), mpq_ILLbasis_init_basisinfo(), mpq_ILLbasis_row_solve(), mpq_ILLbasis_update(), mpq_ILLfct_compute_binvrow(), and mpq_ILLfct_compute_yz().

int mpq_lpinfo::fbasisid

Definition at line 11455 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_retest_dsolution(), mpq_ILLsimplex_retest_psolution(), and mpq_opt_work().

int mpq_lpinfo::final_phase

Definition at line 11446 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseI_step(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_primal_phaseII_step().

int mpq_lpinfo::infub_ix

Definition at line 11447 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), and mpq_ILLsimplex_infcertificate().

int mpq_lpinfo::iterskip

Definition at line 11483 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_QSset_reporter(), and mpq_report_value().

int* mpq_lpinfo::iwork

Definition at line 11466 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_add_vectors(), mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLprice_mpartial_group(), mpq_ILLprice_update_mpartial_price(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int mpq_lpinfo::localrows

Definition at line 11433 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::lz

Definition at line 11430 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_primalI_inf(), mpq_compute_primalII_inf(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_bound_shift(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIpfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_ILLsimplex_free_lpinfo(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_init_slack_basis().

int* mpq_lpinfo::matbeg

Definition at line 11424 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_zA1(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_compute_yz(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_init_slack_basis(), and mpq_primal_col_select().

int* mpq_lpinfo::matcnt

Definition at line 11423 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_zA1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_compute_yz(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_ILLsimplex(), and mpq_primal_col_select().

int mpq_lpinfo::matfree

Definition at line 11427 of file QSopt_ex.h.

int* mpq_lpinfo::matind

Definition at line 11425 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_zA1(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_compute_yz(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_init_slack_basis(), and mpq_primal_col_select().

int mpq_lpinfo::matsize

Definition at line 11428 of file QSopt_ex.h.

mpq_t* mpq_lpinfo::matval

Definition at line 11426 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_zA1(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_compute_yz(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), and mpq_primal_col_select().

int mpq_lpinfo::maxiter

Definition at line 11482 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLlib_strongbranch(), mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_monitor_iter(), mpq_QSget_param(), and mpq_QSset_param().

double mpq_lpinfo::maxtime

Definition at line 11484 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_monitor_iter(), mpq_QSget_param_EGlpNum(), and mpq_QSset_param_EGlpNum().

int* mpq_lpinfo::nbaz

Definition at line 11452 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualI_inf(), mpq_compute_dualII_inf(), mpq_compute_zA1(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_free_basisinfo(), mpq_ILLbasis_init_basisinfo(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIdfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_dphaseI_simple_update(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_update_basis_info(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLlib_addcol(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLprice_get_colnorms(), mpq_ILLprice_load_colnorms(), mpq_ILLprice_update_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_update_pdevex_norms(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_primal_phaseI_step(), mpq_primal_phaseII_step(), and mpq_set_basis_indices().

int mpq_lpinfo::nbchange

Definition at line 11473 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLfct_bound_shift(), mpq_ILLfct_set_status_values(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), mpq_primal_phaseII_step(), and mpq_terminate_simplex().

int mpq_lpinfo::ncchange

Definition at line 11474 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), mpq_ILLfct_coef_shift(), mpq_ILLfct_set_status_values(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), and mpq_terminate_simplex().

int mpq_lpinfo::ncols

Definition at line 11422 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_cleanup_mip(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_get_var_info(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_get_initial(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_compute_vA(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLlib_print_x(), mpq_ILLprice_build_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_build_pdevex_norms(), mpq_ILLsimplex(), mpq_init_slack_basis(), and mpq_set_basis_indices().

int mpq_lpinfo::nnbasic

Definition at line 11450 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_zA1(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIdfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_dphaseI_simple_update(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_init_counts(), mpq_ILLfct_print_counts(), mpq_ILLprice_build_mpartial_info(), mpq_ILLprice_build_pdevex_norms(), mpq_ILLprice_build_pricing_info(), mpq_ILLprice_build_psteep_norms(), mpq_ILLprice_compute_dual_inf(), mpq_ILLprice_get_colnorms(), mpq_ILLprice_load_colnorms(), mpq_ILLprice_primal(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_set_basis_indices().

int mpq_lpinfo::nrows

Definition at line 11421 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_child_work(), mpq_compute_zA1(), mpq_dual_phaseI_step(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIpfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_piz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_compute_zA(), mpq_ILLfct_init_counts(), mpq_ILLfct_print_counts(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLmip_bfs(), mpq_ILLprice_build_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_build_dsteep_norms(), mpq_ILLprice_build_mpartial_info(), mpq_ILLprice_build_pricing_info(), mpq_ILLprice_build_psteep_norms(), mpq_ILLprice_compute_primal_inf(), mpq_ILLprice_dual(), mpq_ILLprice_get_colnorms(), mpq_ILLprice_get_dsteep_norms(), mpq_ILLprice_get_newnorms(), mpq_ILLprice_get_rownorms(), mpq_ILLprice_load_rownorms(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_primal_col_select(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_set_basis_indices().

struct mpq_ILLlpdata* mpq_lpinfo::O

Definition at line 11486 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_check_integral(), mpq_child_work(), mpq_cleanup_mip(), mpq_delcols_work(), mpq_find_first_branch(), mpq_find_middle_branch(), mpq_find_penalty_branch(), mpq_find_strong_branch(), mpq_fix_variables(), mpq_grab_cache(), mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLbasis_get_initial(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLbasis_update(), mpq_ILLfct_print_counts(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLlib_addcol(), mpq_ILLlib_addrow(), mpq_ILLlib_addrows(), mpq_ILLlib_basis_order(), mpq_ILLlib_cache_solution(), mpq_ILLlib_chgbnd(), mpq_ILLlib_chgcoef(), mpq_ILLlib_chgobj(), mpq_ILLlib_chgrange(), mpq_ILLlib_chgrhs(), mpq_ILLlib_chgsense(), mpq_ILLlib_colindex(), mpq_ILLlib_colnames(), mpq_ILLlib_delcols(), mpq_ILLlib_delrows(), mpq_ILLlib_getbasis(), mpq_ILLlib_getbnd(), mpq_ILLlib_getbnds(), mpq_ILLlib_getbnds_list(), mpq_ILLlib_getcoef(), mpq_ILLlib_getcols(), mpq_ILLlib_getintflags(), mpq_ILLlib_getobj(), mpq_ILLlib_getobj_list(), mpq_ILLlib_getrhs(), mpq_ILLlib_getrownorms(), mpq_ILLlib_getrows(), mpq_ILLlib_getsenses(), mpq_ILLlib_optimize(), mpq_ILLlib_print_x(), mpq_ILLlib_readbasis(), mpq_ILLlib_rowindex(), mpq_ILLlib_rownames(), mpq_ILLlib_solution(), mpq_ILLlib_strongbranch(), mpq_ILLlib_tableau(), mpq_ILLlib_writebasis(), mpq_ILLmip_bfs(), mpq_ILLprice_build_dsteep_norms(), mpq_ILLprice_build_psteep_norms(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_ILLsimplex_pivotin(), mpq_matrix_addcoef(), mpq_plunge(), mpq_plunge_work(), mpq_process_bfs_bbnode(), mpq_pull_info_from_p(), mpq_report_value(), mpq_reset_colindex(), mpq_reset_rowindex(), mpq_round_variables(), mpq_solver_main(), mpq_startup_mip(), QSexact_infeasible_test(), and QSexact_optimal_test().

mpq_t mpq_lpinfo::objbound

Definition at line 11418 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_load_lpinfo(), mpq_ILLsimplex_set_bound(), mpq_monitor_iter(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_t mpq_lpinfo::objval

Definition at line 11413 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLsimplex(), mpq_primal_phaseII_step(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_t* mpq_lpinfo::pIdz

Definition at line 11444 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualI_inf(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_check_pIdfeasible(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_update_pIdz(), mpq_ILLfct_update_ppI_prices(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_primal_phaseI_step().

int mpq_lpinfo::pIIratio

Definition at line 11478 of file QSopt_ex.h.

mpq_t mpq_lpinfo::pinfeas

Definition at line 11416 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLsimplex(), mpq_monitor_iter(), mpq_primal_phaseI_step(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_t* mpq_lpinfo::pIpiz

Definition at line 11443 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_dz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_piz(), mpq_ILLfct_update_pIpiz(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_primal_phaseI_step().

int mpq_lpinfo::pIratio

Definition at line 11477 of file QSopt_ex.h.

mpq_t* mpq_lpinfo::pIxbz

Definition at line 11442 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::piz

Definition at line 11440 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_dz(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_update_piz(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLsimplex_solution(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t mpq_lpinfo::pobjval

Definition at line 11414 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLsimplex(), mpq_monitor_iter(), mpq_primal_phaseII_step(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_lp_status_info mpq_lpinfo::probstat

Definition at line 11419 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), and mpq_ILLfct_set_status_values().

int* mpq_lpinfo::rowbeg

Definition at line 11435 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLfct_compute_vA(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int* mpq_lpinfo::rowcnt

Definition at line 11434 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLfct_compute_vA(), and mpq_init_internal_lpinfo().

int* mpq_lpinfo::rowind

Definition at line 11436 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLfct_compute_vA(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::rowval

Definition at line 11437 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLfct_compute_vA(), and mpq_init_internal_lpinfo().

ILLrandstate mpq_lpinfo::rstate

Definition at line 11487 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), and mpq_expand_var_coefs().

mpq_svector mpq_lpinfo::srhs

Definition at line 11464 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_piz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_primal_phaseI_step().

mpq_svector mpq_lpinfo::ssoln

Definition at line 11465 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_piz(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_piz(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_primal_phaseI_step().

double mpq_lpinfo::starttime

Definition at line 11485 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_ILLsimplex(), and mpq_monitor_iter().

mpq_tol_struct* mpq_lpinfo::tol

Definition at line 11471 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualI_inf(), mpq_compute_dualII_inf(), mpq_compute_primalI_inf(), mpq_compute_primalII_inf(), mpq_dual_phaseI_step(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLbasis_get_cinitial(), mpq_ILLfct_adjust_viol_bounds(), mpq_ILLfct_adjust_viol_coefs(), mpq_ILLfct_perturb_bounds(), mpq_ILLfct_perturb_coefs(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLprice_dual(), mpq_ILLprice_primal(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_ILLsimplex(), mpq_ILLsimplex_retest_dsolution(), mpq_ILLsimplex_retest_psolution(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_init_simplex_tols(), mpq_monitor_iter(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_primal_phaseII_step().

mpq_pI_uinfo mpq_lpinfo::upd

Definition at line 11467 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_dpI_prices(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLfct_update_ppI_prices(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_primal_phaseI_step(), mpq_QScreate_prob(), and mpq_QSfree_prob().

mpq_t* mpq_lpinfo::uz

Definition at line 11431 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_build_internal_lpinfo(), mpq_compute_primalI_inf(), mpq_compute_primalII_inf(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_bound_shift(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIpfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_ILLsimplex_free_lpinfo(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_ILLsimplex_solution(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_init_slack_basis().

char* mpq_lpinfo::vclass

Definition at line 11458 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_var_info(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_init_internal_lpinfo(), and mpq_init_slack_basis().

int* mpq_lpinfo::vindex

Definition at line 11454 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_zA3(), mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLbasis_free_basisinfo(), mpq_ILLbasis_init_basisinfo(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_coef_shift(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), mpq_ILLfct_update_basis_info(), mpq_ILLlib_addcol(), mpq_ILLlib_getrownorms(), mpq_ILLprice_build_pdevex_norms(), and mpq_set_basis_indices().

int* mpq_lpinfo::vstat

Definition at line 11453 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualI_inf(), mpq_compute_dualII_inf(), mpq_compute_zA3(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_grab_cache(), mpq_ILLbasis_build_basisinfo(), mpq_ILLbasis_free_basisinfo(), mpq_ILLbasis_init_basisinfo(), mpq_ILLbasis_load(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIdfeasible(), mpq_ILLfct_compute_dobj(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_dphaseI_simple_update(), mpq_ILLfct_dual_adjust(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), mpq_ILLfct_unroll_coef_change(), mpq_ILLfct_update_basis_info(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLlib_addcol(), mpq_ILLlib_getbasis(), mpq_ILLlib_getrownorms(), mpq_ILLprice_build_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_build_pdevex_norms(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLsimplex_pivotin(), mpq_ILLsimplex_solution(), and mpq_set_basis_indices().

int* mpq_lpinfo::vtype

Definition at line 11457 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_dualI_inf(), mpq_compute_dualII_inf(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_expand_var_coefs(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_get_initial_basis1(), mpq_get_initial_basis2(), mpq_get_var_info(), mpq_grab_cache(), mpq_ILLbasis_factor(), mpq_ILLfct_bound_shift(), mpq_ILLfct_check_dfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIdfeasible(), mpq_ILLfct_dphaseI_simple_update(), mpq_ILLfct_set_variable_type(), mpq_ILLfct_unroll_bound_change(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLprice_column(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_init_slack_basis(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_primal_phaseII_step().

mpq_svector mpq_lpinfo::work

Definition at line 11463 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_add_vectors(), mpq_compute_zA3(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_load_workvector(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_zero_workvector(), mpq_ILLprice_update_dsteep_norms(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_t* mpq_lpinfo::xbz

Definition at line 11439 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_compute_primalI_inf(), mpq_compute_primalII_inf(), mpq_expand_phaseI_bounds(), mpq_expand_var_bounds(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLbasis_tableau_row(), mpq_ILLfct_check_pfeasible(), mpq_ILLfct_check_pIpfeasible(), mpq_ILLfct_compute_phaseI_xbz(), mpq_ILLfct_compute_pobj(), mpq_ILLfct_compute_xbz(), mpq_ILLfct_update_dpI_prices(), mpq_ILLfct_update_dpII_prices(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_ILLsimplex_solution(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_svector mpq_lpinfo::yjz

Definition at line 11461 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseII_step(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_psteep_upv(), mpq_ILLfct_test_pivot(), mpq_ILLfct_update_dpI_prices(), mpq_ILLfct_update_dpII_prices(), mpq_ILLfct_update_pfeas(), mpq_ILLfct_update_xz(), mpq_ILLprice_update_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_update_dsteep_norms(), mpq_ILLprice_update_pdevex_norms(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_ILLratio_pI_test(), mpq_ILLratio_pII_test(), mpq_ILLratio_pivotin_test(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_primal_phaseII_step().

mpq_svector mpq_lpinfo::zA

Definition at line 11462 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseI_step(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_update_dfeas(), mpq_ILLfct_update_dIIfeas(), mpq_ILLfct_update_dz(), mpq_ILLprice_update_ddevex_norms(), mpq_ILLprice_update_pdevex_norms(), mpq_ILLprice_update_psteep_norms(), mpq_ILLratio_dI_test(), mpq_ILLratio_dII_test(), mpq_ILLratio_longdII_test(), and mpq_init_internal_lpinfo().

mpq_svector mpq_lpinfo::zz

Definition at line 11460 of file QSopt_ex.h.

Referenced by mpq_dual_phaseI_step(), mpq_dual_phaseII_step(), mpq_free_internal_lpinfo(), mpq_ILLfct_compute_dsteep_upv(), mpq_ILLfct_update_piz(), mpq_ILLfct_update_ppI_prices(), mpq_ILLprice_update_dsteep_norms(), mpq_ILLsimplex_infcertificate(), mpq_init_internal_lpinfo(), mpq_primal_phaseI_step(), and mpq_primal_phaseII_step().


The documentation for this struct was generated from the following file:
Generated on Thu Mar 29 09:49:35 2012 for QSopt_ex by  doxygen 1.4.7